معاون حقوقی دیوان محاسبات از تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ در روز چهارشنبه خبر داد و بر همین اساس کمیسیون های تخصصی مجلس ۳ ماه فرصت دارند تا نظر خود در خصوص این گزارش را ارائه کنند.

به گزارش افکارنیوز ، حمید تیموری معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کل کشور صبح امروزگفته بود که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ هفته گذشته در دیوان محاسبات نهایی شده و در روز چهارشنبه نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و منتظر هستیم تا این گزارش پس از اعلام وصول در دستور کار صحن علنی پارلمان قرار گیرد.

وی پیشتر از این نیز به خبرگزاری تسنیم گفته بود: تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ از ابتدای امسال در دیوان محاسبات کل کشور آغاز شده است.

طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای بودجه سالانه کل کشور بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور که توسط دیوان محاسبات، میزان تحقق درآمدها و بخش های هزینه ای قانون بودجه سالانه و نیز تخلف دستگاه ها در تخصیص بودجه های لازم، پس از پایان سال مشخص می شود.

ماده ۲۲۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات را موظف می کند تا گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

بنا بر تبصره یک همین ماده نیز رئیس دیوان، هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می دهد.

هیئت رئیسه مجلس نیز گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی و بخش های مرتبط با کمیسیون­ های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می کند تا حداکثر ظرف یک ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم کنند.

کمیسیون برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس، با توجه به گزارش کمیسیون های فرعی و اخذ توضیحات از دستگاه های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کند و بنا بر تبصره ۲ ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی مجلس، گزارش تفریغ بودجه خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می گیرد، البته این گزارش ها باید حداقل ۴۸ ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گیرد و خلاصه آن نیز حداکثر به مدت ۳۰ دقیقه درجلسه قرائت می شود.

اسماعیل جلیلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین زمینه به خبرنگار تسنیم، گفت: گزارش تفریغ بودجه سال گذشته از سوی دیوان محاسبات تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده، اما هیئت رئیسه هنوز این گزارش را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع نداده است.

وی می گوید: در حال حاضر بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه است و بررسی این گزارش در کمیسیون هنوز به پایان نرسیده و لذا اعضای کمیسیون باید ابتدا بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۰ را به پایان برسانند و سپس رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ را آغاز خواهند کنند.

پیش از این نیز سیدسعید زمانیان عضو دیگر کمیسیون بودجه، پیش از اینکه لایحه بودجه سال ۹۳ از سوی دولت تقدیم مجلس شود یعنی در ۱۰ آذرماه، به تسنیم گفته بود: در این جلسه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تا ۴۸ ساعت آینده، نظرات و پیشنهادات خود در باره گزارش تفریغ بودجه را به کمیسیون ارائه دهند تا پس از جمع بندی نظرات اعضا، این گزارش برای قرائت در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه تقدیم شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات