آخوندی به روحانی اقتدا کرد

تا کنون شخص حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، اکبر ترکان، محمود سریع القلم، محمدباقر نوبخت و عباس آخوندی نقش های اصلی در تدوین "فرهنگ لغت تدبیر و امید" را بر عهده داشته‌اند.

به گزارش لرستان خبر، عباس آخوندی، یکی از دو باجناق ناطق نوری شاغل در کابینه روحانی، لغت جدیدی را به لیست کلیدواژه های تدبیر و امید افزود.

 وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درباره طرح مسکن مهر گفت: «مسکن مهر طرح مزخرفی است».

 

کلیدواژه "مزخرف" تا کنون توسط هیچ یک از اعضای کابینه تدبیر و امید به کار نرفته و آن را باید به نام آخوندی ثبت کرد. با این وجود، وزیر راه در استفاده از کلیدواژه های تدبیر و امید، از برخی مسئولین دولتی و به ویژه شخص رییس جمهور عقب تر است.

 

پیش از این، وازه های متعددی در فرهنگ لغات تدبیر و امید ثبت شده که اکثر آنها اولین بار توسط خود حسن روحانی به کار رفته است.

 

به جز روحانی، محمود سریع القلم مشاور او – برخی از دیگر مشاوران روحانی سمت او را به کلی منکر شده اند! – نقش برجسته ای در تدوین فرهنگ لغات دولت تدبیر و امید داشته است.

 

او با استفاده از لغاتی مانند لبوفروش و راننده تاکسی، این قشرها را فاقد صلاحیت برای صحبت کردن در امور هسته ای دانست.

 

به جز سریع القلم، اکبر ترکان دیگر مشاور روحانی، تلویحا نیمی از مردم – که به روحانی رای نداده اند – را حامی بی قانونی دانست. او چند ماه بعد، با استفاده از لغات قرمه سبزی و آبگوشت بزباش، توانایی ایرنیان در پیشرفت های علمی را زیر سوال برد.

 

جهانگیری معاون اول روحانی هم با بیان اینکه "مخالفت‌هایی که در این زمینه [توافق هسته ای] انجام می‌شود از روی حسادت است و برخی می‌گویند چرا این کار را ما انجام ندادیم"! واژه حسود را به لغتنامه تدبیر و امید افزود.

 

اخیرا نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت واژه سخیف را درباره انتقادات از پیاده روی ظریف و کری به کار برده است.

 

لیست واژگان فرهنگ لغت تدبیر و امید مدام توسط مسئولان دولتی به روز می شود. برخی از مهم ترین واژه های این فرهنگ لغت به شرح زیر است:

 

ردیف

واژه یا اصطلاح

اولین استفاده کننده

معنی

1

کمسواد

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

2

بیقانون

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

3

بیدین

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

4

حسود

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

5

افراطی

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

6

کاسب تحریم

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

7

بیشناسنامه

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

8

جیببر

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

9

دنیاندیده

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

10

مستضعف فکری

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

11

بیکار

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

12

متوهم

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

13

دین نشناس

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

14

دارای خطای دید

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

15

بزدل

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

16

سروصدا می کنند

روحانی

عملی که منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو انجام می دهد

17

تخریبگر

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

18

زندگی شان در تفرقه است

روحانی

اشاره به وضعیت معیشتی منتقدان دولت تدبیر و امید

19

بروند به جهنم

روحانی

مقصدی که برای منتقد دولت تدبیر و امید مناسب است

20

منتقدان فاسد

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

21

عقب مانده

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

22

مخلوقات ترسو

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

23

لرزان

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

24

تازه به دوران رسیده

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

25

هراسان

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

26

عصر حجری

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

27

هوچی باز

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

28

تازه انقلابی شده

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

29

کودک

روحانی

منتقد دولت تدبیر و امید و توافق ژنو

30

از خلقت خدا ایراد می گیرند

روحانی

توصیف دیگری از انتقاد به دولت تدبیر و امید

31

عادت دارند از دیورا بالا بروند

روحانی

توصیف دیگری از انتقاد به دولت تدبیر و امید

32

حسود

جهانگیری

منتقد توافق ژنو

33

راننده تاکسی

سریع القلم

کسی که حق اظهارنظر درباره پرونده ای هسته ای را ندارد

34

لبوفروش

سریع القلم

کسی که حق اظهارنظر درباره پرونده ای هسته ای را ندارد

35

سخیف

نوبخت

هر انتقادی که از پیاده روی ظریف و کری انجام شود

36

قورمه سبزی

ترکان

محصولی که ایرانیان حداکثر توان تولید آن را دارند

37

آبگوشت بزباش

ترکان

محصول دیگری که ایرانیان حداکثر توان تولید آن را دارند

38

مزخرف

آخوندی

طرح مسکن مهر


منبع: صراط

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات