نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: این درخواست غربی‌ها که همزمان با نظارت‌هایی که می‌کنند با افراد ایرانی و دانشمندان ما مصاحبه داشته باشند و به تعبیری اقدام به "بازجویی" کنند، غیرقابل قبول است.

علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از درخواست غربی‌ها برای بازجویی و مصاحبه با برخی دانشمندان و مقامات ایران خبر داد و اظهار داشت: خاطره تلخ انتقال اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ایران به آژانس انرژی اتمی با شهادت شهدایی همچون شهید شهریاری همراه بود که حکایت‌ از نامطمئن بودن آژانس انرژی اتمی برای شناخت عناصر انسانی مؤثر در حوزه فناوری هسته‌ای دارد.

وی برهمین اساس تصریح کرد: بنابراین این درخواست که همزمان با نظارت‌هایی که می‌کنند با افراد ایرانی و دانشمندان ما مصاحبه داشته باشند و به تعبیری اقدام به "بازجویی" کنند، غیرقابل قبول است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این اقدام خطرات بنیادینی را معطوف دانشمندان ما و دانش هسته‌ای کشور می‌کند، تاکید کرد: معتقدیم که نظارت باید نظارت متعارف باشد و هرچه از این دست مطالبات مطرح می‌شود، در راستای زیاده خواهی‌های آمریکا و نظام سلطه و به منظور اهداف شومشان برای نابودی دانش و دانشمندان هسته‌ای ایران است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات