مجموعه تصاویر کمتر دیده شده ای از شادی خیابانی کسانی که ادعا می شود به خاطر فشار تحریم ها، فقر و مشکلات اقتصادی! پس از مذاکرات نهایی در وین به خیابان ها آمدند را مشاهده می فرمایید:

علیرغم گذشت نزدیک به یک هفته از اعلام خبر نهایی شدن مذاکرات هسته ای و واکنش خیابانی مثبت بخشهایی از ساکنان شمال تهران به این مساله، این موضوع همچنان یکی از سوژه های مطالعات جامعه شناسان است، بگونه ای که بسیاری معتقدند واکنش های خیابانی به این مساله ربطی به معیشت و وضعیت اقتصادی حامیان توافق نداشته است و این مساله به جای آنکه ریشه در فقر اقتصادی داشته باشد، ناشی از فقر فرهنگی است.

 

 اما هم اکنون مجموعه تصاویر کمتر دیده شده ای از شادی خیابانی کسانی که ادعا می شود به خاطر فشار تحریم ها، فقر و مشکلات اقتصادی! پس از مذاکرات نهایی در وین به خیابان ها آمدند را مشاهده می فرمایید:

 

منبع: رجا

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات