تبدیل شدن "تعهد" به "صدقه" آن هم با هدف مهندسی فضای سیاسی- اجتماعی و رقابتی کردن فضای کشور در شرایطی که یک سال تا انتخابات باقی مانده، معلوم است که با هدف ایجاد توقف و سپس بن بست در کشور می باشد.

به گزارش لرستان خبر، برخی خبرها حکایت از این دارد که توافقاتی ما بین ایران و طرفهای مذاکره انجام گرفته است که تا چند وقت دیگر حدود یک پنجم از دارایی های بلوکه شده کشورمان توسط دولتهای غربی وارد ایران بشود. اما این در حالی است که اکثر دارایی های مسدود شده ایران پس از برجام با بد عهدی طرف مقابل همچنان بلوکه باقی خواهد ماند!

بد عهدی که رییس بانک مرکزی از آن به عنوان "هیچ" یاد کرد و اذعان داشت که بعد از برجام تا کنون تقریبا هیچ چیزی عاید ایران نشده است که بالطبع بعد از آن موضعگیری، سایر مسئولان سیاسی نیز مجبور شدند به بد عهدی طرف مذاکره کننده اعتراف نمایند.

بنا بر این گزارش تبدیل شدن "تعهد" به "صدقه" آن هم با هدف مهندسی فضای سیاسی- اجتماعی و رقابتی کردن فضای کشور در شرایطی که یک سال تا انتخابات باقی مانده، معلوم است که با هدف ایجاد توقف و سپس بن بست در کشور می باشد، هدفی که البته سعی دارد به تحلیل خودشان بر بقای دولت روحانی در 4 سال آینده منجر شود!

به گزارش خبرنگار ما اما باید توجه شود که این بدعهدی دشمنان و اقدامات خلاف آنان متاسفانه در حالی صورت می گیرد که ایران تمام تعهدات خود را انجام داده است و طرف غربی باز ثابت کرد که چرا جمهوری اسلامی ایران در ادوار مختلف به آنها اعتماد نداشته است.  

منتقدان کنونی برجام به حق اظهار می گویند دولت فعلی آمریکا که خود این توافقنامه را به سرانجام رسانده است وقتی در اجرای برجام چنین سرنوشت شومی را برای آن رقم زده است چگونه مسئولان فعلی همانند 2 سال گذشته با خوشبینی می گویند که دولت بعدی آمریکا نمی تواند برجام را تعطیل نماید!

به گزارش عصر امروز این اقدامات آمریکا که حتی در طول مذاکرات نیز قابل لمس بود ولی همیشه از سوی مسئولان مذاکره کننده تحت عناوینی همچون مخالفت با روح برجام تعبیر می شد! آنقدر شور شده است که مذاکره کننده ارشد اروپایی (فدریکا موگرینی) را هم به تکاپو انداخته و وی با بیان اینکه ایران از اجرای برجام شکایت دارد خواستار همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران شده است!؟


منبع: عصر امروز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات