سئوال اساسی از نظریه پرداز اصلی اعتدال و تدبیر این است که آیا معنای این کلمات زیبا این است که شخصی که در محکمه عدل اسلامی محاکمه شده است و نفاق و عنادش علیه نظام اثبات شده و به زندان افتاده است باید پس از پایان دوران محکومیتش "امین" شما به ملاقاتش برود؟

به گزارش لرستان خبر، دوران محکومیت یکی از معاندین سر سخت نظام بخاطر جنایاتش در کودتای مخملی سال 88 به پایان رسید و این هفته وی از زندان آزاد شد.

بنا بر این گزارش مصطفی تاجزاده که یکی از عوامل اصلی ایجاد آشوب و بلوا در سالهای اخیر، از کوی دانشگاه تهران در سال 78 گرفته ( که البته در آن موقع به سبب مسئولیتش در وزارت کشور دولت خاتمی از چنگال عدالت گریخت ) تا آشوبهای آمریکایی صهیونیستی سال 88، که اینبار نتوانست از دست عدالت بگریزد هر چند با رافت اسلامی به کمترین مجازات محکوم شد، اکنون پس از طی دوران حبسش از زندان آزاد شده است.

به گزارش خبرنگار ما، سخن پیش روی در خصوص اقدامات این معاند نیست که دیگر همه او را به خوبی می شناسند. وی حتی در طول زندان نیز دست از فتنه و نفاقش علیه نظام اسلامی بر نداشت و مرتب در رسانه های اپوزیسیون داخلی و خارجی حقد و کینه اش را بر سر نظام و مردم خالی می کرد.

اما نکته تاسفبار و حیرت آور در این میان و پس از آزادی وی دیدار مرد غایب این روزهای پاستور از او بود که نشان داد تعریف دولت راستگویان از اعتدال و تدبیر چه می باشد؟!

حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رییس جمهور که پس از آشکار شدن برخی از اقدامات اقتصادیش توسط علیرضا زاکانی از نظرها غایب شده و به سوژه رسانه ها تبدیل شده بود با رفتن به دیدار تاجزاده نشان داد که نمی تواند اقدامش بدون فکر و اراده خاصی صورت پذیرفته باشد و باید پشت این ماجرا دست های دیگری نیز در کار باشد.

دست هایی که قصد دارند در سال انتهایی دولت یازدهم رییس جمهور را بر خلاف اعتقاد و شعارهای انتخاباتی پیشینش به مردم معرفی نماید.

در اینجا سئوال اساسی از نظریه پرداز اصلی اعتدال و تدبیر این است که آیا معنای این کلمات زیبا این است که شخصی که در محکمه عدل اسلامی محاکمه شده است و نفاق و عنادش علیه نظام اثبات شده و به زندان افتاده است باید پس از پایان دوران محکومیتش "امین" شما به ملاقاتش برود؟

اگر پاسخ این باشد که این اقدام یک نظر شخصی بوده است که عذر بدتر از گناه است زیرا افراد به واسطه مقام و موقعیتشان حق ندارند هرکاری را انجام بدهند و باید در انجام امور مصلحت نظام را در نظر بگیرند. لذا افکار عمومی منتظرند تا ببیند رییس جمهور با خطای برادر و مشاور ویژه خود چه برخوردی صورت خواهد داد.

منبع: عصر امروز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات