شدت گرفتن به یکباره تحریم های اقتصادی، امنیتی ونظامی بخاطر همین اقداماتی بود که باعث خدشه دار شدن اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران شد و این جسارت وپر رویی را به عوامل خارجی داد که از این شرایط به عنوان یک کشور نا امن استفاده کنند وروابط خود را با کشور ما قطع کنند وما در تحریم قرار دهند.

به گزارش لرستان خبر، حسین صابری از فعالین  اصولگرا در کرمان پیرامون فتنه 88گفت:موضوع فتنه ومخالفت با نظام اسلامی مختص دیروز وامروز ما نیست ودر تمام برهه های زمانی دشمنان به‌دنبال افرادی بوده اند که با حاکمان حکومت های اسلامی  زاویه داشته اند واز آنها سرباز گیری کرده ونیرو جذب میکند.

وی افزود : در صدر اسلام هم فتنه  ها وسرپیچی های متعددی از دستور حاکمان حکومت های اسلامی  صورت گرفته است وگسترش اسلام وسرعت پیروزی های قریب الوقوع مسلمانان را به تاخیر انداخته است ماجرای قرآن بر سرنیزه ها کردن در جنگ صفین که  به دلیل در ماندگی معاویه در جنگ با سپاه اسلام بود با کمک دست نشانده مکار وحیله گرش عمرو عاص باعث شد که عده ای ساده اندیش وکوته بین از این حیله ومکر ومقابله با قرآن ترسیدند وباعث شکست سپاه اسلام شدند .

این فعال سیاسی اصولگرا اظهار داشت: در واقع مجموعه اتفاق هایی که توسط افراد صورت بگیرد و واقعیت ها را ابهام آلود وغبار آلود بکند به طوریکه تشخیص حق از باطل وسره از ناسره برای انسانها سخت شود خودش یک نوع فتنه است .

صابری عنوان کرد: در سالهای اخیر مصداق فتنه انگیزی وایجاد فضای ابهام را در سال 88 وپس از انتخابات داشتیم که البته باید توجه داشت که این یک مسئله بداهه نبود واز سالهای بسبار دور روی این مسئله فکر شده بود ونقشه آن طراحی ومهندسی شده بود در سالهای قبل از انتخابات برخی از افراد مشهور وصاحب نام در صحبت هایشان اعلام میکردند که اگر در انتخابات آینده  تقلب نشود ما پیروز هستیم .

وی تصریح کرد: بیان اینگونه صحبت هاپیش از برگزاری انتخابات ذهن های مردم را آماده میکرد که احتمال تقلب وجود خواهد داشت وفضا سازی  در اذهان عمومی صورت میگرفت ،باعنایت به صحبت های مقام معظم رهبری در خصوص اینکه فرموده اند :مقدمات فتنه 88 از سالهای قبل چیده شده بود ،انتخاب رنگ مخصوص وشعارهای مخصوص ومحرک ،ابزارهای تبلیغاتی  داخلی وخارجی از پیش تعیین شده بودند.

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: متاسفانه این اقدام واین فتنه تبعات جبران ناپذیری برای ایران اسلام ونظام جمهوری به همراه داشت واستقلال مردم و جامعه وکشور را تحت الشعاع قرار داد،ویک دوره چندین ماهه کشور رادر گیر کرد وباتوجه به توصیه های بزرگان وارائه راهکار وروشهای صحیح این اجیر شدگان دشمنان نظام گوش شنوایی نداشتند ومدام بر عقاید انحرافی خود استوار بودند.

صابری در ادامه با اشاره به یکی از تبعات فتنه 88 ادامه داد: شدت گرفتن به یکباره تحریم های اقتصادی، امنیتی ونظامی بخاطر همین اقداماتی بود که باعث خدشه دار شدن اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران شد و این جسارت وپر رویی را به عوامل خارجی داد که از این شرایط به عنوان یک کشور نا امن استفاده کنند وروابط خود را با کشور ما قطع کنند وما در تحریم قرار دهند.

 وی در پایان با اشاره به اینکه احتمال وقوع چنین حوادث ومشکلاتی در اینده هم وجود خواهد داشت تاکید کرد: متاسفانه هنوز هم بعد از گذشت چند سال سران و دستندرکاران فتنه88 حاضر به پذیرش اشتباه خود نیستند،بنابراین توده مردم ما مسئولین باید پیش بینی های لازم را برای جلوگیری ومقابله با فتنه های جدید وبه بهانه های مختلف را در سال های اینده در برنامه های خود داشته باشند،بهترین وشفاف ترین راه مقابله با این بد اخلاقی های در جامعه تبعیت از فرمان مطلق مقام عظمای ولایت است  چرا که در طول این سالها ثابت شده است که هرکجا که از ولایت فقیه تبعیت شده به بهترین شیوه پیروزی نهایی را از آن خود کرده ایم.


منبع: کرمان خبر

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات