دبیر اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی:

در راستای ارتقاء آگاهی و فرهنگ عموم مردم در زمینه حقوق بشر و از طرفی معرفی چهره واقعی مدعیان جهانی حقوق بشر با استفاده از ابزار هنر «اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی» را در سطح ملی و با ساختار دبیرخانه مردمی و غیر دولتی تشکیل شد.

به گزارش لرستان خبر، در راستای ارتقاء آگاهی و فرهنگ عموم مردم در زمینه حقوق بشر و از طرفی معرفی چهره واقعی مدعیان جهانی حقوق بشر با استفاده از ابزار هنر «اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی» را در سطح ملی و با ساختار دبیرخانه مردمی و غیر دولتی تشکیل شد.

تولید آثار هنری «پژوهش محور» در خصوص ماهیت، مفهوم و مصادیق حقوق بشر آمریکایی مهمترین رویکرد این جشنواره مردمی است. منظور از پژوهش محور بودن جشنواره این است که کلیه آثار هنری این جشنواره باید بر اساس پژوهش اصلی تولید گردد که به شکل کامل در اختیار هنرمندان قرار می گیرد. این پژوهش شامل مجموعه اقدامات ضد حقوق بشری و نقض کننده حقوق بشر است که دولت ایالات متحده آمریکا انجام داده و به شکل مستند در این پژوهش مذکور است.

 دبیر اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی در گفتگو با خبرنگار  پایگاه تحلیلی خبری البرزبان؛ ضمن تشریح ابعاد مختلف این جشنواره و بیان خودجوش بودن جشنواره از سوی گروهی از هنرمندان متعهد، مهمترین هدف اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی را روشنگری و بصیرت افزایی نسبت به ذات اقدامات ضد حقوق بشری دولت آمریکا خواند.

اسماعیل آجرلو گفت : با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص «حقوق بشر آمریکایی» و نامگذاری هفته دوم تیرماه هر سال به این نام، دبیرخانه دائمی پویش مردمی «افشای حقوق بشر آمریکایی» با ساختاری مردمی و غیر انتفاعی، متشکل از موسسات و گروههای مردم نهاد تشکیل شده است.

مشروح گفتگو با دبیر اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی را در ذیل می خوانید:

البرزبان: همانطور می دانیم ۷ تا ۱۲ تیرماه هر سال از سوی مقام معظم رهبری به نام هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است. بنظر شما مفهوم «حقوق بشر آمریکایی» و هدف از این نامگذاری چه بوده است؟

حقوق بشر در واقع مجموعه حقوق و آزادی هایی است که برای انسان به ما هو انسان درنظر گرفته می شود. یعنی انسان ها فارغ از رنگ و نژاد و جنسیت و سایر تمایزات از آن جهت که انسان هستند از حقوقی برخوردارند. این اصطلاح امروزه در ادبیات جهانی پسوندهایی را با توجه به نوع برداشت از این حقوق به خود گرفته است چرا که همه مکاتب و گروهها برداشت یکسانی از مجموعه این حقوق و آزادی ها ندارند و انچه در اعلامیه حقوق بشر امده نیز مورد توافق کامل همه جهانیان نمی باشد. مثلا وقتی از حقوق بشر اسلامی سخن گفته می شود یعنی مجموعه حقوقی که از دیدگاه اسلام برای بشر لحاظ شده و نشان دهنده نوع نگاه و جهان بینی و تعریف اسلام از حقوق انسان ها می باشد. حال وقتی اصطلاح حقوق بشر آمریکایی بیان می شود منظور نوع نگاه و برداشت و اقدام آمریکا در موضوع حقوق بشر و حقوق انسان هاست. مسلماً پسوند آمریکایی بیانگر نوع خاصی از تعریف حقوق بشر است که مد نظر دولتمردان آمریکاست و بر اساس آن عمل می کنند.

مجموع اقدامات آمریکا در تاریخ کوتاه خود نشان می دهد که این کشور نه به مبانی و نه مصادیق حقوق بشر اعتقاد راسخی ندارد و اصولاً از نام حقوق بشر صرفاً به عنوان ابزار برای فشار به دیگر کشورها استفاده نموده است. تاریخ این کشور و اقدامات آن نشان می دهد که آمریکا فقط به حقوق و منافع اقلیت صاحبان قدرت و زر و زور خود توجه دارد و هیچ حقی برای غیر این افراد اعم از شهروندان آمریکایی یا افراد سایر ملل قائل نیست.

البرزبان: انگیزه شما و نهادهای مبتکر جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی از برگزاری این جشنواره و اعلام فراخوان هنری در این زمینه چیست؟

قشر هنرمند جامعه همواره قشر پیشرو بوده است و نسبت به حقیقت و اتفاقات پیرامون خود واکنش نشان داده است. هنرمندان ارزشی و متعهد در راستای احقاق حقوق مردم و روشنگری نسبت به دشمنان کشور وظیفه خود را به خوبی درک کرده و در این جشنواره با استفاده از ابزار هنر نسبت به حقوق بشر آمریکایی و در واقع اقدامات ضد حقوق بشری امریکا واکنش نشان می دهند.

افشای مفهوم و مصادیق حقوق بشر آمریکایی و مجموعه اقدامات آمریکا در نقض حقوق بشر که محدود به کشور ما نیز نمی شود، در واقع نوعی روشنگری است که هم در بعد داخلی و هم خارجی موثر است و سبب می شود تا عموم مردم با واقعیت و حقیقت آمریکا آشنا شده و نوعی بصیرت افزایی و دشمن شناسی را در پی دارد.

در داخل و خارج کشور باید مجموعه اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا را با ابزارهای و هنری و فرهنگی هر چه بیشتر بیان نمود و سعی کرد موج روشنگری جهانی نسبت به ان اتفاق بیفتد و اصطلاح حقوق بشر آمریکایی به مفهوم واقعی مورد شناخت و سرزنش بین المللی قرار گیرد و این مهمترین انگیزه گروه هنرمندان برگزار کننده اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی است.

البرزبان: لطفا در خصوص ساختار جشنواره و تداوم آن را توضیح دهید.

این جشنواره بر اساس دغدغه و احساس مسئولیت گروهی از هنرمندان کشور شکل گرفته و تمام امور دبیرخانه ای و برگزاری نیز با محوریت سازمان های مردم نهاد، هنرمندان و اهالی فرهنگ در حال پیگیری است. در واقع دبیرخانه ای با نام «پویش مردمی افشای حقوق بشر آمریکایی» با حضور هنرمندان و برخی نهادهای غیر دولتی همچون سازمان فضای مجازی سراج ، حوزه هنری البرز، سازمان بسیج حقوقدانان و سازمان های مردم نهادی همچون موسسه فرهنگی عهدنو و کانون صیانت از حقوق شهروندی تشکیل یافته است که انشاالله قصد دارد این جشنواره هنری را برای سال های آینده و حتی در سطح بین المللی برگزار نماید.

البرزبان: تشکیل دبیرخانه جشنواره و نحوه برگزاری آن به شکل مجازی چه تأثیری در ارائه آثار و استقبال هنرمندان داشته است؟

درواقع دبیرخانه اصلی جشنواره در حوزه هنری استان البرز شکل گرفته و تمام امور دبیرخانه ای اعم از ارسال آثار، اطلاع رسانی، کارشناسی، تبلیغات و… در قالب دبیرخانه مجازی جشنواره به آدرس artiraniha.ir انجام می شود و این امر سب شده تا دسترسی هنرمندان به دبیرخانه و ارسال آثار بسیار سهل و آسان شود و استقبال بسیار مناسبی از این روش نیز شده است.

البرزبان: بخش های مختلف جشنواره و جزییات فراخوان آن چیست؟

پذیرش آثار در ۵ گرایش شامل: موشن گرافیک، اینفوگرافیک، پوستر و تابلو مقاله، عکس چیدمان و کاریکاتور انجام می شود. و آثار در دو مرحله مورد بازبینی و قضاوت قرار خواهند گرفت:

 اول) انتخاب آثار جهت راهیابی به بخش رقابتی جشنواره. (اختصاص کمک هزینه تولید نقدی)

 دوم) انتخاب آثار برگزیده جشنواره. (جوایز نقدی)

البرزبان: یکی از ویژگی های این جشنواره پژوهش محوری بودن آن است، در این زمینه توضیح بیشتری بفرمایید.

تولید آثار هنری «پژوهش محور» در خصوص ماهیت، مفهوم و مصادیق حقوق بشر آمریکایی مهمترین رویکرد این جشنواره مردمی است. منظور از پژوهش محور بودن جشنواره این است که کلیه آثار هنری این جشنواره باید بر اساس پژوهش اصلی تولید گردد که به شکل کامل در اختیار هنرمندان قرار گرفته است. این پژوهش شامل مجموعه اقدامات ضد حقوق بشری و نقض کننده حقوق بشر است که دولت ایالات متحده آمریکا انجام داده و به شکل مستند در این پژوهش مذکور است و در سایت جشنواره به شکل کامل ارائه این شده است.

البرزبان: آیا جشنواره از برگزاری کارگاههای تولید محور در نقاط مختلف کشور نیز برای تولید آثار حمایت می کند؟

بله، یکی از اهداف این جشنواره مردمی گسترش موضوع و ارتباط با هنرمندان سراسر کشور است و از آنجا که متأسفانه امکانات و بودجه های هنری و فرهنگی به شکل متناسب در کل کشور توزیع نشده است، تصمیم بر این شد که از گروههای هنری که امکان برگزاری کارگاههای هنری تولیدمحور در موضوع حقوق بشر آمریکایی را دارند حمایت شود. در حال حاضر نیز تعداد ۱۰ کارگاه در سراسر کشور در زمینه موشن گرافیک، عکاسی چیدمان و اینفوگرافیک در حال برگزاری است که مورد حمایت جشنواره قرار گرفته و یا به آثار منتخب آنها کمک هزینه تولید داده می شود.

همچنین برای تمامی هنرمندانی که آثارشان به بخش رقابتی جشنواره راه‌ یابد در صورت درخواست گواهی شرکت در جشنواره صادر خواهد شد و به کلیه آثار راه یافته به بخش مسابقه علاوه بر جوایز تعیین شده، کمک هزینه تولید نقدی تعلق می گیرد.

البرزبان: آخرین مهلت ارسال آثار و زمان برگزاری مراسم اختتامیه چه تاریخی است؟

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۵ تمدید شده است و اختتامیه و نمایش آثار در هفته دوم مرداد ماه ۱۳۹۵ همزمان با روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی با حضور هنرمندان و چهره های مطرح کشوری برگزار می گردد.

و صحبت پایانی شما:

در پایان از کلیه همکاران خود در دبیرخانه جشنواره و هنرمندان عزیزی که در جشنواره فعال هستند و ما را یاری می رسانند تشکر می کنم و امیدوارم آثار تولید شده و گردآوری شده در این جشنواره در تحقق رسالت و اهداف والای جشنواره که روشنگری نسبت به اقدامات ضد حقوق بشری دولت آمریکا می باشد موثر و مثمر ثمر باشند.

منبع: البرزبان

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات