موقع نشناسی گرفتاری بدی است.وقتی امریکا در اوج درماندگی است، شما به دنبال توافق با امریکا می گردید.وقتی جوانها کار داشتند شما دنبال برجام بودید و حالا که کارشان را در دولت شما ازدست داده‌اند،حرف از اشتغال میزنید.

مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:موقع نشناسی گرفتاری بدی است. وقتی مردم تازه لذت امنیت در سایه موشک و اسلحه را چشیده اند و می بینند که هزار کیلومتر آن طرف تر چگونه انسان ها را چون گوسفندان سر می برند، شما علیه موشک و اسلحه حرف می زنید. وقتی امریکا در اوج گرفتاری و درماندگی در منطقه است، شما به دنبال توافق با امریکا می گردید.

وقتی جوان ها کم و بیش کار داشتند شما دنبال برجام بودید و حالا که کارشان را در دولت شما از دست داده اند، حرف از اشتغال می زنید.

وقتی باید حرف منتقدان را گوش می کردید آنها را به جهنم حواله دادید و حال که پای رفقایتان به میان آمده از "قلم های شکسته و دهان بسته" حرف می زنید.

آن هنگام که کشور به دور زدن تحریم نیاز داشت نامش را گذاشتید "کاسبی" و حالا که خود در مانده اید می گویید فساد را بزرگ نکنید. پول در آوردم از دلار فروشی به بانک مرکزی یک روزی نامش جنایت اقتصادی بود و حالا شده "پرداخت بدهی بانک ها"...

بگذریم. مختصر عقلی هم برای مردم قائل باشید!

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات