رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور عنوان کرد

لرستان خبر: رئیس جامعه خیرین مدرسه‎‎ساز کشور گفت: با توجه به اینکه جوانان استعدادهای زیادی دارند، اما از نظر مالی و امکانات زندگی وضعیت خوبی ندارند، بنابراین هدف از برگزاری همایش بنیاد خیرین علمی ایران حمایت مالی از جوانان با استعداد و توانمند است.

لرستان خبر، محمد رضا حافظی ظهر امروز در حاشیه همایش بنیاد خیرین علمی ایران در جمع خبرنگاران در بروجرد، اظهار داشت: فرزندان و جوانان ما برای این مملکت افتخار هستند، بنابراین باید از آنها حمایت مالی شود، تا استعدادهای خود را شکوفا کنند.

 

این مسئول یادآور شد: در گذشته مدرسهها چهار نوبته بودند و بستر برای دانشآموزان فراهم نبود که ما توانستهایم، بستر حمایت از جوانان و دانشآموزان را توسط خیرین فراهم کنیم.

 

حافظی عنوان کرد: برای نخستین بار در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) مجمع خیرین حمایت از جوانان از نظر علم تشکیل شد که خوشبختانه مردم ما با شور و علاقه در این مجمع شرکت کردند، به گونهای که در سال نخست 16 میلیارد و 800 میلیون تومان کمک خیرین در این مجمع بود.

 

رئیس جامعه خیرین مدرسه‎‎ساز کشور ادامه داد: در سال دوم کار این مجمع 40 میلیارد تومان، سال سوم 80 میلیارد تومان و در سالهای بعد تا 132 میلیارد تومان کمکهای مردمی به این مجمع بوده است، بنابراین امیدواریم این کمک‏ ها هر سال بیشتر شود.

 

وی بیان داشت: در سال 88 اعتبار دولتی در امر مدرسهسازی 386 میلیارد تومان بوده که کمک خیرین در همین سال 840 میلیارد تومان بوده است.

 

این مسئول اظهار داشت: در زمان حاجی بابایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش اعلام کرده بود که کمک دولت از خیرین در امر مدرسهسازی پیشی میگیرد، اما در همان سال کمک خیرین به یک هزار و 84 میلیارد تومان رسید که این برای ما یک افتخار است.

 

رئیس جامعه خیرین مدرسه‎‎ساز کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر تعهد خیرین مدرسهساز در کشور یک هزار و 200 میلیارد تومان است، گفت: با توجه به اینکه 10 درصد مردم ایران در خارج از کشور سکونت دارند، فعالیت مجمع خیرین مدرسهساز در سطح جهان در حال انجام است.

 

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه فرزندان ایرانی در خارج از کشور در مدارس بیگانه مشغول به تحصیل هستند و زبان مادری خود را فراموش میکنند، بنابراین در این مدارس بیگانه علیه کشور ما بدآموزی میشود.

 

این مسئول یادآور شد: در این زمینه مجمع خیرین مدرسهساز احساس مسئولیت میکند و به صورت جدی عمل میکند.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات