لرستان خبر گزارش می دهد؛

جشنواره فعالیت‌های فرهنگی خودجوش جوانان مؤمن و انقلابی لرستان صبح چهارشنبه با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

به گزارش لرستان خبر، جشنواره فعالیت‌های فرهنگی خودجوش جوانان مؤمن و انقلابی لرستان صبح چهارشنبه با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

 

جشنواره فعالیت‌های فرهنگی خودجوش جوانان مؤمن و انقلابی لرستان

جشنواره فعالیت‌های فرهنگی خودجوش جوانان مؤمن و انقلابی لرستان

جشنواره فعالیت‌های فرهنگی خودجوش جوانان مؤمن و انقلابی لرستان

جشنواره فعالیت‌های فرهنگی خودجوش جوانان مؤمن و انقلابی لرستان

سمنوی بروجرد یک خوراکی شیرین است و ازجوانه گندم تهیه میشود ویکی ازعناصر اصلی سفره هفت سین نوروز بروجردی هاست. آنها در تهیه سمنو مهارت دارند. معمولا با شروع اسفند بسیاری از بروجردی ها اقدام به رویاندن جوانه های گندم میکنند.تهیه سمنو یکی از مشاغل رایج در بر

سمنوی بروجرد یک خوراکی شیرین است و ازجوانه گندم تهیه میشود ویکی ازعناصر اصلی سفره هفت سین نوروز بروجردی هاست. آنها در تهیه سمنو مهارت دارند. معمولا با شروع اسفند بسیاری از بروجردی ها اقدام به رویاندن جوانه های گندم میکنند.تهیه سمنو یکی از مشاغل رایج در بر

سمنوی بروجرد یک خوراکی شیرین است و ازجوانه گندم تهیه میشود ویکی ازعناصر اصلی سفره هفت سین نوروز بروجردی هاست. آنها در تهیه سمنو مهارت دارند. معمولا با شروع اسفند بسیاری از بروجردی ها اقدام به رویاندن جوانه های گندم میکنند.تهیه سمنو یکی از مشاغل رایج در بر

سمنوی بروجرد یک خوراکی شیرین است و ازجوانه گندم تهیه میشود ویکی ازعناصر اصلی سفره هفت سین نوروز بروجردی هاست. آنها در تهیه سمنو مهارت دارند. معمولا با شروع اسفند بسیاری از بروجردی ها اقدام به رویاندن جوانه های گندم میکنند.تهیه سمنو یکی از مشاغل رایج در بر

جشنواره فعالیت‌های فرهنگی خودجوش جوانان مؤمن و انقلابی لرستان

سمنوی بروجرد یک خوراکی شیرین است و ازجوانه گندم تهیه میشود ویکی ازعناصر اصلی سفره هفت سین نوروز بروجردی هاست. آنها در تهیه سمنو مهارت دارند. معمولا با شروع اسفند بسیاری از بروجردی ها اقدام به رویاندن جوانه های گندم میکنند.تهیه سمنو یکی از مشاغل رایج در بر

سمنوی بروجرد یک خوراکی شیرین است و ازجوانه گندم تهیه میشود ویکی ازعناصر اصلی سفره هفت سین نوروز بروجردی هاست. آنها در تهیه سمنو مهارت دارند. معمولا با شروع اسفند بسیاری از بروجردی ها اقدام به رویاندن جوانه های گندم میکنند.تهیه سمنو یکی از مشاغل رایج در بر

سمنوی بروجرد یک خوراکی شیرین است و ازجوانه گندم تهیه میشود ویکی ازعناصر اصلی سفره هفت سین نوروز بروجردی هاست. آنها در تهیه سمنو مهارت دارند. معمولا با شروع اسفند بسیاری از بروجردی ها اقدام به رویاندن جوانه های گندم میکنند.تهیه سمنو یکی از مشاغل رایج در بر

سمنوی بروجرد یک خوراکی شیرین است و ازجوانه گندم تهیه میشود ویکی ازعناصر اصلی سفره هفت سین نوروز بروجردی هاست. آنها در تهیه سمنو مهارت دارند. معمولا با شروع اسفند بسیاری از بروجردی ها اقدام به رویاندن جوانه های گندم میکنند.تهیه سمنو یکی از مشاغل رایج در بر

                                                            میلاد احسانی

انتهای پیام/

 

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات