یک جامعه شناس:

یک جامعه شناس و استاد دانشگاه با بیان اینکه پروژه نفوذ غرب موضوع جدیدی نبوده و ریشه ای استعماری دارد، گفت: مهمترین خطری که جامعه امروز ایران را تهدید می کند، تهاجم فرهنگی و تغییر هویت مردم است.

امان الله قرایی مقدم در گفت و گو با لرستان خبر، با تشریح سیر تاریخی پروژه نفوذ از سوی نظام سلطه، اظهار کرد: مسئله تهاجم فرهنگی از سوی غرب تقریبا از قرن هجدهم و نوزدهم میلادی و همراه با انقلاب صنعتی شدت گرفت و به دنبال کلمه انقلاب، صنعت نیز به کار گرفته شده که همان تهاجم فرهنگی و هضم هویت اجتماعی در سایر کشور ها است.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قرن هیجدهم قرن انقلاب و سیاست است، اظهار کرد: غرب همراه با انقلاب صنعتی، توسعه تکنولوژی و تکنیک را روانه کشورهای جهان سوم، عقب افتاده و در حال توسعه نمود و با این کار نفوذش را در این کشور ها  دنبال کرد. در واقع تکنولوژی ابزاری برای برتری کشور های غربی بر کشورهای در حال توسعه بوده و است.

 

قرایی مقدم با تشریح تئوری تکنوکرات ها، تصریح کرد: طبق تئوری تکنو کرات ها، زمانی که تکنیک به وجود آمد به همراه آن تغییر سبک زندگی و تغییر بینش، نگرش و رفتار نیز باید پدید می آمد و به همین دلیل انقلاب صنعتی به این نام، نام گذاری شده است.

 

این استاد جامعه شناسی انقلاب صنعتی را محصول نظام سلطه دانست و افزود: انقلاب صنعتی به همراه خود ایده، بینش، استعمار، استثمار، وابستگی و پیوستگی آورد و این مسئله جزو ذات توسعه صنعت و به دنبال آن سیاست است. پس از به وجود آمدن انقلاب صنعتی استثمارگران بزرگ مثل انگلیس، اتریش، فرانسه از شرق آسیا تا آفریقا را پروژه نفوذ را دنبال کردند و مبحث نفوذ تاریخ بسیار طولانی سه هزار ساله دارد که با انقلاب صنعتی شدت گرفت .

 

قرایی مقدم با بیان اینکه در طول تاریخ معاصر، غرب و آمریکا خود را فرهنگ برتر دنیا دانسته اند، خاطر نشان کرد: در قرن بیستم که تئوری تکامل خطی بر اساس استعمار توسط تایلر بنا شد و انگلیس خود را فرهنگ برتر دنیا می دانست، سعی بر استعمار و استثمار کشور های دیگر دنیا داشت و چون عناصر فرهنگی موجود کشور ما تاب مقاومت در برابر هجوم آنها را نداشت در آن زمان نفوذ شکل گرفت.

 

وی با اشاره به وضعیت فعلی جامعه ایران و ادامه روند استعماری غرب، بیان داشت: متاسفانه  بعضی از باورها به راحتی در درون جامعه شکل گرفته و به تدریج رفتارها، آرزوها و چشم انداز های جامعه عوض شده است و ارزش های جامعه جای خود را به ضد ارزش های غرب داده که این بزرگترین خطر در پر.وژه نفوذ غرب است.

 

قرایی مقدم در ادامه افزود: امروز در برابر بسیاری از چیزهایی که در فرهنگ کشور و دین خود داشتیم، بیگانه شده ایم و فرهنگ ها و باورهای خود را به فراموشی سپرده ایم. به طور مثال مواد غذایی، پوشاک و بسیاری از مسائل دیگر که به فرهنگ و باور های ارزشی ما بر می گردد، امروز از غرب به ما تحمیل می شود.

 

وی با اشاره به هشدار های رهبر انقلاب در خصوص تهاجم فرهنگی، تصریح کرد: مقام معظم رهبری چند سال پیش به ناتوی فرهنگی اشاره فرمودند و اعلام خطر کردند اما باید دید که دستگاه های مسئول و نهاد های مربوطه تا چه اندازه توانسته اند در این مسیر موفق عمل نمایند که البته از نظر من با توجه به حجم گسترده نفوذ غرب، آن طور که باید موفق نبوده ایم.

 

 

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای مقابله با تهاجم فرهنگی وجود دارد، گفت: راهکار ها به بازنگری فرهنگی مربوط می شود به طور مثال از موسیقی کشور خود شروع کنیم و موسیقی سنتی که مورد پسند جامعه ایران است را در برابر موسیقی غربی با سبک های مختلف تقویت کنیم. باید در همه موارد به داشته های خود توجه کرده و آنها را تقویت کنیم.

 

قرایی مقدم در پایان بر تقویت عوامل درون زا تاکید کرد و گفت: به نظر من عوامل درون زا نسبت به عوامل برون زا ضعیف هستند و ما نمی توانیم توقع داشته باشیم که یک جوان به مانند یک فرد مسن فکر و زندگی کند و جلوی طرز فکر جوانان را نمی شود گرفت. دنیا، دنیایی با تکنیک های ارتباطی است و  ما باید عوامل درونی خودمان را تقویت کنیم.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات