همان هایی که تمام قد ایستادند پای بودن های امروز ما

شهرم را همیشه دوست داشتم، امروز بیشتر از همیشه... امروز جنس نفس با روزهای دیگر خیلی تفاوت دارد، تیرگی در هوای سرزمینم شرم می کند خودنمایی کند.

لرستان خبر: الفت بین اشک و لبخند الفتی دیدنی خواهد بود؛ اما ایمان دارم در رقابت بین آن دو، اشک ها از لبخندها گوی سبقت را خواهد ربود...

شهرم، دل می شود و دل.

 بزرگ و کوچک، پیر و جوان هم نخواهد داشت.
یک دل به وسعت یک شهر.. یک شهر به وسعت آرام گرفتن شِش مرد...
و حرف هایی که تا سر زبان می آید اما هیچ کدام بر زبان نه ...
و تک تک واژه ها در بارش دیدگان می بارد و جاری می شود.
قرار است خاک شهرم میهمانانی از جنس آسمان را در لا به لای قلبش جای دهد و انگار نبض دیارم تندتر از همیشه میزند...

ابر مردان مرد آمده اند

کاش می شد همه شهرم را آذین بندی کنم، بر سر هر کوی اسفند روشن کنم و به هر عابری که می رسم لاله هدیه دهم.

گلستان شهدا، ساعت به وقت شهادت سراسر انتظار و چه خوب بود اگر زمان در همین زمین اندکی متوقف میشد.

تمام شهر چشم انتظارند و گویی ثانیه ها هم دیگر تحمل ندارند

مردانی از جنس باران خرداد ماه

خالص خالص، ناب ناب و به زلالی قطره قطره یادگارهایی که از دل آسمان فرو می افتد تا ما را، همه ما را سیراب کرده و بر سر دستان مردمان زادگاهم به سمت منزلگاه شان حرکت دهند...

همان هایی که تمام قد ایستادند پای دفاع از حریم اسلام وا هل بیت و آرامش ما، همان ها که سرشان رفت اما قولشان نرفت، همان ها که سرانجام قرارشان بر مدار خدا آرام گرفت و از زمین گذشتند تا راهشان باز شود تا دل آسمان..

مردانی بدون فیش حقوقی

مردانه و انقلابی رفتند تا انقلابشان بماند. می گویند با ولایت بیعت کردید و رفتید ...

همان هایی که خبری از فیش های حقوقی 80 میلیونی برایشان نبود هرچند کسی از مظلومیت آنها خبر ندارد

کسی خبر ندارد که مردانه در غربت برای آسایش و آرامش من در مقابل استکبار ایستادید حتی زمانی که در محاصره بودید هم تسلیم نشدید

امروز حقیقی ترین مفهوم "ص ب ر" را در چشمان مادران، همسران و فرزندان می توان به تماشا نشست..

مادران و همسرانی که صحنه وداع آخر با فرزندان و همسرانشانشان هیچ گاه از جلوی دیدگانشان محو نشد و حرف های آخر هیچ وقت در خاطرشان رنگ نباخت.

مادران و همسرانی که هر بار صدای زنگ در می آمد دلشان بیتاب می شد" نکند خبری..."

و حالا قرار است پایان همه آن " نکند ها " کلید بخورد...صحنه وداع آخر...

یک خداحافظی و مرور انبوه واژه ها که فعل و فاعل در سردرگمی تمام، نقش هاشان را فراموش می کنند..

و پلک های نمناک بر هم چسبیده مادران و همسران که از پشت شیشه های عینک خودنمایی خواهد کرد ..

امروز، فاصله بین زمین تا آسمان فقط یک قدم می شود... یک قدم تا خود خدا...

«آسمانی ها، شهادتتان مبارک ...»

سلام ما را به همه ی آن هایی که برای استقبالتان مشتاقانه آمده اند و آغوششان بی صبرانه منتظر شما است برسانید؛ دلمان برای یک دعای مردانه پر می زند... !

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات