رویانیان در جمع بازیکنان و اعضای هیات مدیره عنوان کرد که از این پس تعیین مبلغ پاداش ها تا انتهای فصل برعهده دایی خواهد بود تصمیمی غیرمنتظره که تعجب بازیکنان و حتی کادر فنی و البته اعضای هیات مدیره را در برداشت.

به نظر می رسد در فصل جاری همه مسائل بیرونی و درونی پرسپولیس تحت کنترل و اختیار علی دایی  و سرمربی سرخ هاقرار گرفته است و او در همه موارد تصمیم گیرنده است و به نوعی علاوه بر وظایف سرمربیگری، قرار مسئولیت های دیگری را نیز برعهده بگیرد. وظایفی که غالب آنها جزو اختیارات مدیرعامل محسوب می شود!
یکی از مسائلی که دایی در فصل جاری بر عهده گرفته و برای در اختیار گرفتن آن نیز پافشاری زیادی داشته، تصمیمی گیری درباره پاداش ها و جرائم بازیکنان و کادر فنی است. سرمربی پرسپولیس در مذاکرات طولانی اش با مدیرعامل باشگاه درخواست موکد داشت تا تصمیم گیری در این مورد شخصا به او واگذار شود و او بنا به تشخیص خود پاداش ها و یا جرائم را برای اعضای تیم در نظر بگیرد.

نکته ای که رویانیان با اکراه آن را پذیرفت و از همین رو در جلسه ای که اواسط هفته گذشته به همراه اعضای هیات مدیره با بازیکنان داشت، به آن اشاره کرد. رویانیان در جمع بازیکنان و اعضای هیات مدیره عنوان کرد که از این پس تعیین مبلغ پاداش ها تا انتهای فصل برعهده دایی خواهد بود تصمیمی غیرمنتظره که تعجب بازیکنان و حتی کادر فنی و البته اعضای هیات مدیره را در برداشت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات