رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به تمامی مصادیق فساد در تمامی رشته های ورزشی خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ خانه ملت در راستای مبارز با پرداخت یا دریافت رشوه در فوتبال اظهار داشت: بحث مقابله رشوه و سالم سازی فضاهای ورزشی فقط به رشته فوتبال محدود نشده و شامل تمامی رشته های ورزشی می شود.

وی درباره برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص پرداخت رشوه در رشته هندبال نیز گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بحث رشوه در تمامی رشته های ورزشی را دنبال خواهد کرد که در این راستا به این رشته ورزشی هم خواهیم پرداخت.

پورمختار همچنین درخصوص ادعاهای دیگری درباره پرداخت رشوه در رشته جودو که مدت ها از طرح آن می گذرد،  تصریح کرد: کمیسیون اصول نود مباحث این رشته ورزشی را دنبال خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد که این کمیسیون پیگیر موارد مرتبط با رشوه در فوتبال و تمامی رشته های ورزشی است.

 پورمختار تاکید کرد که هر آنچه مصداق فساد در رشته های ورزشی باشد از جمله دلالی، شرط بندی، فرار مالیاتی، تخلف در مدارس ورزشی و نقل و انتقال بازیکنان را پیگیری خواهیم کرد.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات