امیر قلعه نویی از دست های پشت پرده سخن می گفت، دایی از ناپاکی ها اما دست آخر نزدیکان خودشان متهم شده اند!

به گزارش افکارنیوز ، همان ها که از دست ها ی آلوده حرف می زدند و هر روز بگم بگم می کردند و برخی هایشان حتی گفتند آنچه را که شنیده بودند امروز در میان هیاهوی خبر و بنگاه های شایعه پراکنی خودشان گوشه رینگ گیر کرده اند و از همه طرف محاصره شده اند!

همان ها که سال های سال از ناپاکی گفتند حالا پس از رو کردن قصه ای پس از بازی سپاهان و پرسپولیس گرفتار شده اند!

نه این که مجرم باشند، نه این که جرمشان ثابت شده باشد و حتی نه این که خودشان متهم شده باشند. بلکه اخبار و شایعه ها و حتی حرف ها و خبرهای رسمی خود آنها را و در واقع اطرافیان آنها را به شدت تحت فشار قرار داده، متهم کرده و حتی در مواردی محکوم کرده است!

اطرافیان دایی به شدت تحت فشار قرار گرفتند. بهمن دهقان، محمدرضا مولایی و مسعود اکبری که از نزدیکان دایی بودند حالا حتی در مواردی محروم شده اند (مولایی) این یعنی اتهامی که تقریبا ثابت شده است.

نزدیکان دایی در برخی پرداختی ها ظاهرا و با استناد به حکم کمیته اخلاق دست داشته اند!

در آن سو اطرافیان امیر قلعه نویی هم همچنین فضایی را تجربه کرده اند تا جایی که همین کمیته اخلاق منصور عظیمی که دست راست امیر قلعه نویی هم هست را از فعالیت ورزشی در ابتدای فصل محروم کرد.

به واقع این ماجرا را باید با فیلم «THE OTHERS» مقایسه کرد که ترجمه اش می شود «دیگران» تا آخر فیلم همه تصور می کنند که نیکول کیدمن و دو فرزندش در محاصره ارواح در خانه ای قدیمی گرفتار شده اند اما آخر فیلم متوجه می شوی که خود نیکول کیدمن و فرزندانش ارواح هستند و سر و صداها و اتفاقات آن خانه توسط مردم عادی رخ داده است.

ماجرای فوتبال این روزهای ایران هم چنین است. امیر قلعه نویی از دست های پشت پرده سخن می گفت، دایی از ناپاکی ها اما دست آخر نزدیکان خودشان متهم شده اند!

به واقع شاید خود این عزیزان هم با شوک بزرگی مواجه شده باشند. شوکی شبیه به همان شوک که در ۱۰ دقیقه پایانی فیلم «THE OTHERS» به بیننده دست می دهد… حالا کار بیخ پیدا کرده است.

خیلی ها مدعی اند که این سرمربیان از اتفاقاتی که آنها رقم می زنند بی خبرند ما هم، چنین ادعایی داریم اما از بزرگانی چون دایی و قلعه نوعی بیشتر توقع داریم که مراقب اطرافیان خودشان باشند. اطرافیانی که کنار این بزرگان هستند و از نام آنها شاید سوء استفاده کنند!
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات