مجری برنامه ۹۰ دو دستش را با حرص پایین آورد و با اشاره دست ها و میمیک صورت نشان داد مغزش از حرف های دایی و صالحی داغ کرده است!

به گزارش افکارنیوز ، در بخشی از برنامه ۹۰ این هفته علی دایی برای ادای توضیحات روی خط آمد و وارد بحث با رئیس کمیته استیناف شد.

جر و بحث میان صالحی و دایی به طول انجامیده بود و عادل که آیتم هایش روی دستش مانده بودند اصرار داشت شهریار هر چه زودتر صحبت هایش را تمام کند اما علی دایی قبلا هم نشان داده تا حرف هایش را تمام و کمال نزند، آنتن در اختیار کسی قرار نمی دهد.

بعد از دقایقی که صحبت های طرفین قطع شد و مجری برنامه اجازه پیدا کرد آیتم مدنظرش را پخش کند، هنوز دوربین های تلویزیونی او را نشان می دادند که عادل دو دستش را با حرص پایین آورد و با اشاره دست ها و میمیک صورت نشان داد مغزش از حرف های دایی و صالحی داغ کرده است!
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات