بردشش برصفر پرسپولیس مقابل مس کرمان آنجا زیر سوال می رود که می بینیم ۲ گل از ۶گل این تیم گل هایی که برای برهم زدن آرامش فکری و از هم گسستگی مس کافی می نمود در حالی به ثمر سیده که بازیکنان ارتش سرخ مرتکب خطا شده اند اما داوران توجهی به این خطاها نداشتند.

به گزارش افکارنیوز ، پرویز مظلومی درگفت و گویی پس از بازی با پرسپولیس داشت به اشتباه های داوردر جریان بازی تیمش با پرسپولیس اشاره کرده بود اما به دلیل عمق این باخت شاید خیلی ها تصور می کردند اظهارات او نوعی بهانه جویی و توجیه آن شکست بزرگ است اما وقتی عملکرد احمد صالحی داور آن بازی به بوته نقد و آزمایش گذاشته شد مشخش گردید که ۲ گل تیم پرسپولیس که نقش حیاتی در برهم خوردن تعادل روانی تیم مس و از هم آشفتگی شاگردان مظلومی داشته روی اشتباه داوران به ثمر رسیده است.

طبق آنچه دربرنامه ۹۰دوشنبه شب گفته شد گل اول تیم پرسپولیس که دقیقه ۴ به ثمر رسید زمانی حادث شد که سید صالحی با خطا شیث رضایی را به زمین کوبید اما داور توجهی به آن خطا نداشت تا گل اول پرسپولیس در دقایق آغازین به ثمر برسد.

گل سوم پرسپولیس هم که در دقایق آغازین نیمه دوم به ثمر رسید که به گفته کارشناس داوری برنامه ۹۰ کاملا اشتباه بود. در این صحنه نیز کارشناسان داوری معتقد بودند که احمد صالحی در اعلام ضربه پنالتی به نفع پرسپولیس اشتباه کرده است.

در این بازی یک پنالتی هم به سود مس کرمان جایی که بنگر خطا کرد اعلام نشد و به گفته مظلومی گل دوم پرسپولیس نیز در شرایط آفساید نظیر آنچه در بازی تیم ملی کشورمان مقابل ازبکستان رقم خورد به ثمررسید. حال حتی اگر ادعای مظلومی در آفساید بودن این گل را قبول نکنیم به اوج فاجعه ایی که در جریان بازی مس کرمان و پرسپولیس رخ داد پی می بریم.

جایی که داوران کمر تیم مس را شکستند و به سادگی خطاهای پرسپولیسی ها را نادیده گرفتند. آیا این بارهم داوران به سوی دایی غش کرده بودند یا اساسا غش کردنی درکار نیست که دایی این چنین شهر را به هم می ریزد؟ !
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات