داور دربی گفت: «اکثر خانواده من در کانادا زندگی می کنند و احتمالا خودم هم به زودی به آنجا می روم. »

به گزارش افکارنیوز ، مهم ترین خبر دو روز پیش از دربی به وداع ناگهانی سعید مظفری زاده از دنیای داوری مربوط می شد.

داور ۳۹ ساله کشورمان در صورتی که شش سال دیگر می توانست به صورت قانونی در میادین قضاوت کند امروز در وبلاگش مطلبی را نوشت که چکیده ان وداع با دنیای قضاوت بود.


این داور یزدی اعلام کرد پس از دربی دیگر در هیچ میدانی سوت نخواهد زد. اما دلیل این کار چیست؟ وقتی این سوال را از او کردیم کمی مکث کرد سپس توضیح داد: «برای هر کاری باید ذوق و شوق داشته باشی و فضای کنونی فوتبال ما به گونه ای شده که دیگر هیچ لذتی در قضاوتش وجود ندارد. »


او که چند وقت قبل مورد اتهام از سوی امیر عابدینی قرار گرفته بود سعی کرد وارد جزئیات تصمیمش نشود و تنها در این مورد گفت: «به هر چه می خواستم در دنیای قضاوت رسیدم. دربی را سوت زدم در بازی های بزرگی که قهرمان تعین می شد قاضی بودم و در سطح بین المللی حضور فعالی داشتم. از این رو دیگر چیزی باقی نمانده بود که در دنیای قضاوت دنبالش باشم. وقتی از سوت زدن لذت نبری همان بهتر که دیگر قضاوت نکنی. »


پیش از این محمد صالحی هم در روز دربی با دنیای قضاوت وداع کرد و سعید مظفری زاده پس از قضاوت در دربی روز جمعه به جرگه داورانی می پیوندد که داربی آخرین قضاوت زندگی شان بوده است.


این داور در مورد برنامه آینده اش هم توضیح داد: «اکثر خانواده من در کانادا زندگی می کنند و احتمالا خودم هم به زودی به آنجا می روم. »


مظفری زاده در پایان در مورد احتمال تغییر عقیده اش گفت: «شک نکنید که هرگز تصمیمم عوض نمی شود. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات