مهدی رحمتی می گوید حنیف عمران زاده حسابی شاکی اش کرده چون زحمتش را نادیده گرفته است!

به گزارش افکارنیوز ، دربی پایتخت تنها یک موقعیت حساس داشت. آن هم ضربه ای بود که محمد نوری زد و رحمتی آن را برگرداند. البته بعد از این صحنه انگار کار او را حنیف عمران زاده باور نداشت و از تیر دروازه تشکر کرد. رحمتی در این باره به خبرآنلاین می گوید: «با کلی زحمت توپ را با کف دستم از کنج دروازه در آوردم آن وقت این حنیف باهوش می گه دست تیر دروازه درد نکنه. حسابی شاکی شدم. البته حنیفه دیگه. خودتون که می شناسیدش! »

او درباره لحظه ای که با بنگر کل و کل می کرد و شلوغ بازی هایش و حرف های نیمه منشوری همراه با خنده اش به داور بازی هم گفت: «بابا چیز خاصی نگفتم. داشتم یک ذره سر به سر محسن بنگر می گذاشتم. نا سلامتی ما کلی با هم رفاقت داریم و هم بازی بودیم. بعدش هم بازی است دیگر. این قدر که نباید دوربین روی صورت های مان زوم کند! چیز خاصی نگفتم حتما برداشت اشتباهی از حرف هایم شده است. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات