آخرین تغییرات در قوانین داوری کشتی از سوی کمیته داوران اعلام شد.

به گزارش افکارنیوز ، قوانین زیر به تایید هیأت رئیسه فیلا رسیده است و از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۴ باید به اجرا درآید.

* اوزان بازی های المپیک:

- کشتی آزاد: ۱۲۵،۹۷،۸۶،۷۴،۶۵،۵۷

- کشتی فرنگی: ۱۳۰،۹۸،۸۵،۷۵،۶۶،۵۹

* اوزان مسابقات قهرمانی جهان، قاره ای، گراندپری و تمامی مسابقات بین المللی:

- کشتی آزاد: ۱۲۵،۹۷،۸۶،۷۴،۷۰،۶۵،۶۱،۵۷

- کشتی فرنگی: ۱۳۰،۹۸،۸۵،۸۰،۷۵،۷۱،۶۶،۵۹

* مسابقات در هر وزن تا اطلاع ثانوی در یک روز از ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود.

* حداقل مدت زمان استراحت بین ۲ مسابقه ۳۰ دقیقه است.

* برنده با امتیاز بالا:


- اختلاف ۱۰ امتیاز در کشتی آزاد و ۸ امتیاز در کشتی فرنگی.

(قانون برنده شدن با امتیاز بالا از طریق ۲ بار اجراء فن ۳ امتیازی یا یک فن ۵ امتیازی کلاً از اعتبار ساقط است. )

- ۳ و ۵ امتیاز کلاً در کشتی آزاد بی اعتبار است و جای هر دوی آنها را ۴ امتیاز می گیرد. (توضیح: هر فنی که در کشتی آزاد از سر پا اجرا شود و یا حریف را از خاک کنده و سپس فن را از سر پا اجرا کرد و مستقیم به خطر بیانجامد، بدون در نظر داشتن زیبا بودن یا نبودن فن، ۴ امتیاز به آن تعلق گیرد. )

- هر فنی که در کشتی آزاد از سر پا و یا حریف را از خاک کنده و سپس فن از سر پا اجرا شود و مستقیم به خطر نیانجامد، در صورت دارا بودن زیبائی فن ۲ امتیاز به آن تعلق گیرد.

- ۳ امتیاز کلاً در کشتی فرنگی بی اعتبار است و جای آن را ۴ امتیاز می گیرد. (توضیح: هر فنی که در کشتی فرنگی از سر پا و یا حریف را از خاک کنده و سپس فن از سر پا اجرا شود و مستقیم به خطر بیانجامد، بدون زیبا بودن فن، ۴ امتیاز به آن تعلق گیرد، اگر همان فن دارای زیبایی فن باشد، ۵ امتیاز به آن تعلق می گیرد. )

- هر فنی که در کشتی فرنگی از سر پا و یا حریف را از خاک کنده و سپس فن از سر پا اجرا شود و مستقیم به خطر نیانجامد، در صورت دارا بودن زیبائی فن ۴ امتیاز به آن تعلق گیرد.

- قانون یک امتیاز برای ۵ ثانیه در حالت خطر نگه داشتن حریف از اعتبار ساقط است.

- کنده فرنگی در حالت شروع کشتی در خاک از بین رفته است و تنها در حالت معمولی کشتی در خاک آغاز می شود. کشتی گیر سر پا در پشت حریف قرار می گیرد، ایستاده یا یک زانو یا هر دو زانوان روی تشک و دستان به حالت موازی روی قسمت بالای کمر قرار می گیرد.

- اگر کشتی گیری در زمان اجراء فن بارانداز یا فنونی از این قبیل، به جای پل رفتن؛ روی شانه هایش بچرخد، به جای ۲ امتیاز یک امتیاز از دست می دهد.

- اگر کشتی گیری از سرپا فنی اجراء کند که در خارج از تشک فرود آید و حریف به خطر نرود ۲ امتیاز به او تعلق می گیرد؛ به شرطی که فن را همواره در دست داشته باشد.

- اگر کشتی گیری از سرپا فنی اجراء کند و حریفش را به حالت خطر برد و خود نیز به خطر برود ۴ یا ۵ امتیاز به او و یک امتیاز به حریفش تعلق می گیرد.

- اگر کشتی گیری در هنگام اجراء فن از سرپا بدون تأثیرگذاری حریف به خطر برود، به جای ۲ امتیاز یک امتیاز از دست می دهد.

- جریمه کشتی گیری که در خاک پس از تذکر داور مجدداً قبل از سوت داور حرکت کند و یا درست در خاک قرار نگیرد، اخطار و یک امتیاز به جای اخطار و ۲ امتیاز است.

- در اجرای جریمه کم کاری در کشتی فرنگی برای اولین تذکر (" P" ) نیازی نیست کشتی قطع شود.

- اگر کشتی گیری در کشتی فرنگی به عنوان مثال بخاطر فرار از تشک و یا فرار از فن اخطار دریافت کند و سپس کم کار شود، (P) از بین می رود و مستقیم اخطار دریافت می کند.

- اگر کشتی گیری در کشتی آزاد به عنوان مثال بخاطر فرار از تشک و یا فرار از فن اخطار دریافت کند و سپس کم کار شود، دریافت (V) از بین می رود و مستقیم (P) دریافت می کند و ۳۰ ثانیه زمان فعال آغاز می شود.

* توضیح اینکه: تمامی نوشته های به رنگ قرمز، قوانین جدیدی هستند که روز جمعه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲ از سوی کمیته داوران فیلا تصویب شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات