رئیس قوه قضائیه گفت: متأسفانه در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی برخی کارگزاران حکومتی محکوم شدند که برخورد سنگینی با آنها خواهد شد.

به گزارش افکارنیوز، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در مراسم سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی اظهار داشت: موضوع رسیدگی شکایات مردمی از نهادهای دولتی، بحث حقوق بشر و مبارزه با فساد ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است.

وی ادامه داد: هر حکمران خوب نیاز دارد که به این مقولات بپردازد. مسئله داشتن یک نهاد و سیستمی که به شکایات مردم رسیدگی و از فساد اداری جلوگیری کند، موضوع بسیار مهمی است. در عهدنامه مالک اشتر که از عالی ترین متون اسلامی است و مربوط به کارگزاران نظام است، حضرت علی (ع) در اوصاف کارگزاران نظام خطاب به مالک اشتر می گوید: «بعد از انتخاب کارگزارانت را رها نکن و به آنها و کارهای شان توجه کن» .

وی ادامه داد: حضرت علی در ادامه توصیه خود به مالک اشتر می گوید: بازرسانی از اهل صدق بر آنها بگمار تا کارهای شان را رصد کند، بحث لزوم وجود نهاد و اشخاصی که جریان اداری را رصد و با فساد مقابله کنند، یک مسئله عقلانی و انسانی است، که همیشه مطرح بوده که در حال حاضر به خاطر وسعت تعدی به حقوق انسان ها اهمیت بیشتری پیدا کرده اند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رسیدگی به شکایات مردمی، مقابله با فساد و حقوق بشر ۳ مقوله جدا از هم بوده ولی مرتبط هستند، افزود: در کشور ما نهادهای نظارتی متعدد هستند ولی آمبودزمان ها در کشورهای مختلف تعاریف مختلفی دارند، هم به لحاظ حیطه اجرای وظایف و هم به لحاظ اینکه از ناحیه چه شخص یا ارگانی اعتبار پیدا می کند. یکی دیگر از وجوه تمایز آمبودزمان ها در کشورهای مختلف موضوع ضمانت اجرای آنهاست که در برخی کشورها صرفاً جنبه پیشنهادی دارند، اما در برخی کشورها تصمیمات آنها الزام آور است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه آمبودزمان هم در تعریف لغوی و هم اجرایی معانی مختلفی دارد ولی به طور کلی هم در دستگاه های اجرایی برای عدم تخلف اداری و هم جلوگیری از جرم شهروندان فعالیت می کنند، گفت: در اصل ۱۷۳ قانون اساسی که مربوط به دیوان عدالت است بحث شکایت از تصمیماتی مطرح شده که ممکن است این تصمیمات موجبات ظلم به افراد را فراهم کرده باشد که این اختیار داده شده دیوان عدالت این گونه آیین نامه ها و تصمیمات را ابطال کند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور سازمانی است که دستگاه های اجرایی را از حیث ارتکاب تخلف و اجرای صحیح قوانین رصد می کند و به هرنحوی جلوی بروز فساد را می گیرد.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یکی از خصوصیات دستگاه قضایی و سازمان های نظارتی ما این است که مستقل از دستگاه های اجرایی هستیم. در حالی که در برخی از کشورها دستگاه های نظارتی بخشی از دستگاه اجرایی هستند، این استقلال از دستگاه های اجرایی و دستگاه های نظارتی نتیجه نظارت را بهتر می کند همان طور که در کشور ما دستگاه قضایی از دستگاه اجرایی مستقل است. یک قانون بسیار خوبی که در ایران و حدود ۱۰ سال پیش تصویب شد موضوع حفظ حقوق شهروندی که از سوی رئیس قوه قضائیه یک هیئت نظارت برای حسن اجرای قانون در سراسر کشور فعالیت و شکایات مردمی را پیگیری می کند.

آملی لاریجانی ادامه داد: صرف آمدن نام دستگاه نظارتی در قانون اساسی کافی نبود و به همین دلیل است که از بیش از ۳۰ سال قبل این نهادها تأسیس شده مقتدرانه کار خود را انجام می دهند. اقداماتی که در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نسبت به تخلفات اجرایی انجام گرفته، موجب افتخار است.

وی با اشاره به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: در این پرونده ریشه برخی گزارش ها متعلق به سازمان بازرسی بود، قوه قضائیه نیز به خلاف تمام تبلیغات با اقتدار با این فساد برخورد کرد که البته در روند قانونی و قضایی آن اکثر متهمان محاکمه و حکم عادلانه در مورد آنها صادر شده است و ان شاءالله احکام متهمان اجرایی می شود هرچند برخی از احکام اجرایی شده است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان بازرسی به صورت پیشگیرانه جلوی برخی مناقصات شبهه ناک را می گیرد، گفت: این در حالی است که در صورت بروز تخلفات به طور جدی با متخلفان برخورد می کنیم.

وی با اشاره مجدد به توصیه حضرت امیر به مالک اشتر گفت: ایشان در این نامه به مالک اشتر می گوید: همکاران و اعوانت را مراقبت کن اگر یکی از آنها قصد خیانت کرد، چیزی را که به دست آورده از او می ستانی، مهر خیانت بر پیشانی او می زنی و طوق ننگ بر گردنش می افکنی.

آملی لاریجانی تأکید کرد: این فرمایشات حاکی از این است که خائنان در دستگاه حکومت اسلامی باید خائف باشند و نباید بدون واهمه به کارشان ادامه دهند. در پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی برخی کارگزاران حکومتی محکوم شده اند و برخورد سنگینی با آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر دستگاهی که با فساد برخورد لازم نکند به فساد دچار می شود، گفت: در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تعریف دستگاه نظارتی موضوع اجرای تصمیمات آنها هم تعریف شده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نکته مهمی که در آمبودزمان به دست می آید این است که تمام مسائل چه رسیدگی به شکایات مردمی چه مقابله با فساد و چه بحث رعایت حقوق بشر همه به موضوع حقوق بشر منتهی می شود. مبارزه با فساد برای تأمین حقوق بشر است و تمام این مسائل نظارتی به نحوی برای استیفای حقوق ملت، شهروندان و انسان هاست.

آملی لاریجانی با تأکید بر" ما در زمینه حقوق بشر با نظام های لیبرال دموکراسی بحث داریم" گفت: شاید مجال این جلسه نگنجد که گفته شود در غرب حق انسان ها چگونه تعیین و تعریف می شود مخصوصاً در کشورهایی که می خواهند با نگاه لیبرالی حقوق بشر موردنظر خود را به همه دنیا دیکته کنند اما چه دلیلی دارد ما این دیکته را بپذیریم.

وی با بیان اینکه در سطر های اولیه اعلامیه حقوق بشر به موضوع کرامات انسانی اشاره شده، اما آیا این موضوع بدون تصویر حقیقی انسان ممکن است، اظهار داشت: صرف مسئله حق مشکلات اجرایی کشور را حل نمی کند. برای یک نظام سیاسی خوب و ایده آل فقط حق کافی نیست بلکه ارزش اخلاقی هم مهم است.

وی با طرح این سؤال" دخالت ارزش های اخلاقی در نظام سیاسی چیست؟ " ، اظهار داشت: آیا می توان نظامی را تصور کنیم که فقط براساس حقوق باشد یا باید برخی اصول اخلاقی هم در آن دخیل باشد که ما در این زمینه معتقد هستیم ارزش های اخلاقی باید در نظام سیاسی دخیل باشد، به عنوان مثال فرض کنید در یک جامعه افراد به سیستم یا حاکم مطلقاً اجازه دهند که حتی به آنها ظلم کنند اما آیا حاکم یا حکومت واقعاً مجاز است که به مردم آن جامعه ظلم کند.

آملی لاریجانی ادامه داد: صرف حق و استیفای حق برای یک نظام سیاسی کافی نیست و ارزش های اخلاقی در نظام سیاسی باید ورود کنند حتی اگر همه آحاد جامعه حق خود را با اختیار به یک شخص داده باشند آن شخص حق ظلم و تعدی به حقوق افراد را ندارند.

رئیس قوه قضائیه افزود: ارزش های اصیل اخلاقی برای کارگزاران و نظارت صحیح باید مداخله کنند و وقتی کارگزارانی بر مسند قدرت می آیند با وجود دستگاه های نظارتی اگر وجدان نباشد قطعاً راه فرار از قانون را پیدا می کنند.

وی با بیان" اگر این موضوع را تعمیم دهیم به یک مفهوم کلان یعنی معنویت می رسیم" گفت: دین و معنویت در این راه می تواند کمک کند مخصوصاً برای ما که در مشرق زمین هستیم و دارای تمدنی کهن هستیم.

آملی لاریجانی گفت: پیشنهاد من برای رهیافت جدید در مسیر حرکتی آمبودزمان پیوند بین اخلاق، حقوق انسان ها و معنویت است. هم به لحاظ نظری این پیوند را باید تفسیر کنیم و هم اینکه در اجتماعات شرق و حتی برخی کشورهای غرب که دل در گروی دین دارند می توان پشتوانه ای برای اجرای اخلاقیات و استیفای حقوق ایجاد کرد. تعبیری که مکرر در قرآن آمده این است که ایمان انسان ها آنها را متحول می کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات