جانشین سازمان بسیج طلاب لرستان:

جانشین سازمان بسیج طلاب لرستان گفت: ۲۰۰ روحانی، کاروان های راهیان نور لرستان را همراهی می کنند.

سید جعفر موسوی در این رابطه بیان داشت: ۲۰۰ روحانی زن و مرد به عنوان متولیان امور فرهنگی، کاروان های راهیان نور لرستان را همراهی می کنند. وی با بیان اینکه ۱۱۰ نفر از این روحانیون، مبلغین مرد و ۹۰ نفر از آنها مبلغه زن هستند افزود: اقامه نماز اول وقت، پاسخ به شبهات و بیان احادیث و احکام از جمله اموری است که به این روحانیون محول شده است.

جانشین سازمان بسیج طلاب لرستان گفت: هر اتوبوس به منزله یک کاروان تلقی می شود و به گونه ای برنامه ریزی شده است که در هر اتوبوس یک روحانی حضور داشته باشد.

موسوی تصریح کرد: روحانیونی که سابقه حضور در جبهه های جنگ را داشته اند به عنوان راوی نیز نقش ایفاء خواهند کرد.

وی بیان داشت: روحانیون از ۴ اسفند تا ۱۸ فروردین کاروان های اعزامی از استان لرستان به مناطق عملیاتی جنوب را همراهی می کنند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات