سبد کالا بین مردم «پرتاب» شد!

میخواهیم مسئولان بدانند تصمیم هایی که میگیرند در این سر دنیا چگونه اعمال می شود و چه بر سر آدم ها می آورد.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات