مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل را ۳۶ درصد و تورم نقطه به نقطه را با ۱.۴ درصد کاهش ۳۷ درصد اعلام کرد.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار های شهری کشور در شهریورماه سال ۱۳۹۲ را بر اساس سال پایه جدید (سال ۱۳۹۰) اعلام کرد.

، مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل را ۳۶ درصد و تورم نقطه به نقطه را با ۱.۴ درصد کاهش ۳۷ درصد اعلام کرد.

طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، گروه گوشت نسبت به ماه قبل تورم منفی داشته است. البته میزان این تورم منفی بسیار ناچیز است. گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها، گوشت قرمز و گوشت ماکیان و ماهی ها و صدف داران به ترتیب با تورم های منفی ۰.۳، منفی ۰.۲ و منفی ۰.۸ درصد از جمله اقلامی هستند که نسبت به ماه قبل ارزان تر شده اند.

بیشترین کاهش قیمت یا همان کمترین نرخ تورم نیز مربوط به گروه میوه و خشکبار است. اقلام این گروه با ثبت رقم تورم منفی ۴.۸درصد بیشترین کاهش را در نرخ تورم شهریورماه داشته اند.

اما در مقابل شیر، پنیر و تخم مرغ، گروهی است که بیشترین نرخ تورم را در یک ماه مرداد تا شهریور داشته است. اقلام این گروه با ثبت رکورد ۶.۱درصدی برای نرخ تورم، بیش از سایر کالاها در یک ماه اخیر گران شده اند.

در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، رقم تورم گروه میوه سبزیجات با افزایش ۸۶درصدی رتبه اول در جدول را به خود اختصاص داده است. اما نکته جالب اینجاست که شاخص گروه آب، برق وسوخت در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته ۰.۲درصد کاهش داشته است!

دخانیات نیز در ۵ماهه نخست سال جاری نسبت به ۵ماهه نخست سال گذشته افزایش ۹۰درصدی را به ثبت رسانده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۸.۴) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۲ (۳۵.۱) افزایش یافته است.


شاخص گروه عمده « خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۱۱.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد.


شاخص گروه اصلی « خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۰۸.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی « خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۵۲.۱ درصد است.


شاخص گروه عمده « خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۲ (۵۳.۳) افزایش یافته است.


شاخص گروه عمده « کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در شهریورماه ۹۲ به رقم ۱۵۶.۱ رسید که ۱.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.


میزان افزایش شاخص گروه عمده « کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱.۱ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۹.۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۲ (۲۸.۳) افزایش یافته است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات