نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه مجلس بعد از تعطیلات تابستانه به بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره مصوبه مربوط به طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن خواهند پرداخت.

به گزارش افکارنیوز ، دستور کار جلسات علنی هفته آتی مجلس به این شرح است:

۱- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن (اعاده شده از شورای نگهبان)

۲ - گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست (اعاده شده از شورای نگهبان)

۳ - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی (اعاده شده از شورای نگهبان)

۴ - گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل (اعاده شده از شورای نگهبان)

۵- گزارش شور دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد: طرح اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ به تصویب رسیده است)

۶ - گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲۴) قانون اصلاح قانون معادن (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ به تصویب رسیده است)

۷ - گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون نظام جامع خدمات رسانی به ایثارگران (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ به تصویب رسیده است)

۸ - گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی (در اجرای ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۹ - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه انتقال موردی محکومان به حبس (ضمنا تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی، واصل و در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ اعلام گردید) (در اجرای ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۱۰ - گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه (در اجرای ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۱۱- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه (در اجرای ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۱۲ - گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن (در اجرای ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۱۳ - گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح اصلاح مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ (در اجرای ماده ۱۴۶ بنا به تقاضای بیش از ده نفر از طراحان و در اجرای ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی در دستور قرار گرفت)

۱۴ - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

۱۵ - گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

۱۶ - گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه

۱۷ - گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

۱۸ - گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح

۱۹ - گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن

۲۰ - گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۷۱

۲۱ - گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر

۲۲ - گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد: لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن

۲۳ - گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: طرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استان ها ارائه شده است)

۲۴ - گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن

۲۵ - گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) های اصلاحی (۱) ، (۲) و (۴) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات