استقلال را از بازی با فولاد ببینید؛

حمیدرضاعرب: استقلال قراراست بازی متفاوتی را مقابل فولاد خوزستان انجام دهد. این وعده امیرقلعه نویی است.

به گزارش افکارنیوز ، مردی که اخیراً در گفت و گویی اعلام کرده بود، محکم و استوار مقابل همه مشکلات ایستاده است.

قلعه نویی پیام را غیر مستقیم برای هواداران استقلال ارسال کرده است. پیامی با این مضمون که بیایید و استقلال تازه ای را در ورزشگاه آزادی ببینید.

آیا جمعه انتظارهواداران استقلال برآورده خواهد شد؟ ! استقلال هفته ها است درلیگ نبرده.

امتیازهایی که طی هفته های اخیر درلیگ از دست دادید، شما را نگران نمی کند.

نباید امتیاز از دست بدهیم، اما گاهی وقتها اتفاقاتی می افتد که ما نمی توانیم مانع از دست رفتن امتیازها بشویم. برای مثال همین بازی با نفت تهران.

آن روزیکی از بهترین روزهای مهدی رحمتی بود، اما همان طور که دیدید درنهایت ما روی یک شوت از راه دور غافلگیرشدیم. فوتبال همین است و با اینکه رحمتی عملکرد خوبی درآن بازی داشت، اما نتوانستیم بردرا حفظ کنیم. به طور کلی طی این هفته که امتیاز از دست دادیم، استقلال شرایط پیروزی نداشته است. من نمی خواهم دوباره مسایل داوری را بهانه کنم، اما مشکلاتی درتیم وجود دارد که به مروررفع می شود.
نقاط روشنی را در تیمتان می بینید.

نقاط روشن همین بازی با نفت تهران است. ما برنده بودیم و اگر روی آن شوت غافلگیرنمی شدیم، می توانستیم برنده از میدان خارج بشویم. استقلال بخصوص درنیمه دوم عملکرد خوبی داشت، آن هم در روزی که برخی ملی پوشان ما خسته بودند و تعدادی از بازیکنان کلیدی مان مصدوم بودند. استقلال هفته ها است با تیم کاملی تمرین نکرده که این مشکل ساز است. با این شرایط مقابل نفت نمایش خوبی داشتیم و به آینده خیلی امیدوارم.

باتوجه به کسرامتیاز از دیگر مدعیان، شرایط برای رسیدن استقلال به جمع مدعیان و حتی صدرجدول ایده آل شده است.

من به کسر امتیاز از دیگر تیمها فکر نمی کنم. ما کارخودمان را می کنیم. اگراز مدعیان هم امتیاز کسرنمی شد ما کارخودمان رامی کردیم و کارما در لیگ تازه شروع شده است.

این هفته یک بازی بسیار مهم با فولاد خوزستان دارید. به نظرمی رسد این بازی در رسیدن به خواسته تان بسیار مهم باشد.

ما برای قهرمانی می جنگیم. هیچ دلیلی ندارد که این جای کار از قهرمانی نا امید باشیم. استقلال را برای قهرمانی بسته ام و قطع به یقین درنیم فصل تغییراتی خواهیم داشت؛

تغییراتی که درراستای بهبودی تیم خواهد بود. بله، همان طور که گفتید، بازی با فولاد خوزستان بازی مهمی است که درقهرمانی ما بسیار مهم است. نمی خواهم زیاد درباره فولاد حرف بزنم، چون هنوز وقتش نرسیده است.

اما ما سه امتیاز این بازی را می خواهیم و شک نداشته باشید که ۳ امتیاز این بازی از آن ما است.
خیلی محکم حرف می زنید آقای قلعه نویی.

آنهایی که فکر می کنند استقلال این فصل قهرمان نمی شود، سخت در اشتباهند. این را بدانند که امیر قلعه نویی همیشه برای قهرمانی می جنگد.

البته این جمله راتکرار کنم که سرنوشت همه ما دست خدا است، اما ما تا آخرین لحظه برای قهرمانی می جنگیم. درهمین بازی با فولاد، استقلال بسیار متفاوتی را می بینید. این وعده من به هواداران استقلال است.

دراین بازی بازیکنانی مانند حیدری و قاضی را ندارید. اینها جزو بازیکنان اصلی شما محسوب می شوند. باز هم وعده یک بازی متفاوت را می دهید؟

ما یک تیم بالای ۲۰ نفر هستیم و هریک از بازیکنان ما توانایی های خاص خودشان را دارند. بازیکنانی که امروز درترکیب استقلال بازی می کنند، همگی لیاقت پوشیدن این پیراهن را داشته اند.

پس همه این بازیکنان قادرند که نتیجه را عوض کنند. همان طور که گفتم، بازی متفاوتی از استقلال خواهید دید.

اما صحبت از تغییراتی در نیم فصل کردید.

تغییرات محدود و اثرگذاراست. ما جای خالی داریم. شاید هیچ بازیکنی را از دست ندهیم، چون لیستمان جا دارد که بدون اینکه بازیکنی از ما جدا بشود، بازیکنان دلخواه مان را جذب کنیم. تغییرات زیادی در راه نیست.
با این حساب هوادارانتان باید سکوهای ورزشگاه آزادی را در بازی عصرجمعه پرکنند، چون بازی متفاوتی را وعده داده اید.

نیازی به گفتن من نیست. هواداران ما کارشان را به خوبی بلدند. من سرحرفم هستم؛ بله، منتظربازی متفاوت استقلال باشید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات